Vyrábíme pro Vás
světelné i nesvětelné reklamy
Naším cílem je vyrábět reklamy kvalitně,
proto dodržujeme správné výrobní postupy a technologie.

Orientační systémy budov

Systémy pro orientaci vyžadují maximální ohled na jasné a přehledné sdělení. Zabýváme se výrobou orientačních systémů budov jak pro interiéry, tak i pro exteriéry. Při realizaci orientačních tabulí či ukazatelů dbáme na součinnost s danou firemní grafickou identitou. Orientační systém je totiž rovněž formu prezentace na veřejnosti.

Druhy orientačních systémů

Spektrum výroby a dodávky orientačních prvků pro exteriér či interiér je opravdu velmi široké. Od drobných piktogramů, označení vchodů budov a kanceláří, různých bezpečnostních sdělení, tabulek na dveře až po složitější a propracované informační systémy ve světelném i nesvětelném provedení.

Provedení orientačního systému

Kromě stadardizovaných prvků orientačních systémů a panelů jsme schopni vizuálně navrhnout a vyrobit orientační systémy atypických tvarů a materiálových provedení. Pro výrobu orientačních systémů lze použít celou škálu materiálů či jejich kombinací, kterými lze ve výsledku docílit originálního a osobitého designu. Prostý navigační panel se tak stává rovněž významným grafickým komunikačním prvkem se zákazníkem a zvyšuje prestiž firmy. Technické možnosti užití materiálů jsou obrovské. Je možné vyrobit orientační systém z nerezového materiálu, skla, pískovaného skla, frézovaných nápisů, vakuově tvářených prolisů apod.

CNC technologie

disponujeme vlastním technickým zázemím, pokrývající celý proces výroby reklamy

Realizovali jsme

Firmy