Vyrábíme pro Vás
světelné i nesvětelné reklamy
Naším cílem je vyrábět reklamy kvalitně,
proto dodržujeme správné výrobní postupy a technologie.

Spolupráce s reklamními agenturami

PROBÍHÁ ÚPRAVA TEXTU , DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V běžné praxi se stává, že zákazník osloví reklamní agenturu s žádostí o navržení reklamy pro jeho činnost. Oslovená agentura pak zákazníkovi nabídne určitá řešení, které má k dispozici. Jedná se většinou o grafické zpracování reklamních letáků, polepy výloh, polepy automobilů, tvorba vizitek, razítek apod.. Jelikož se agentura nezabývá výrobou světelné reklamy, panelů, světelných nápisů - zákazník přichází o možnost kvalitní prezentace. Mnohdy vzniká mylná představa, že taková reklama je příliš finančně náročná, složitá, nedostupná apod.

Absencí světelné reklamy ve své nabídce může reklamní agentura zbytečně ztratit zákazníka. Naopak s nabídkou světelných písmen a panelů se otevírá potenciál dlouhodobé spolupráce s daným zákazníkem.

Rádi bychom touto cestou nabídli podobným reklamním agenturám možnost zařadit do své nabídky světelné panely a světelné reklamní nápisy. Pro tyto účely jsme připravili typizovaný orientační ceník světelných panelů a výstrčí s technickým popisem řešení.

V případě světelných nápisů a firemních log není zcela snadné sestavit typizovaný ceník. Každý nápis, každé logo je velmi individuální, používá jiný font písma, má různé barvy, tvary, může být podsvětlené, prosvětlené, nesvětelné apod. To vše může do jisté míry ovlivnit výslednou cenu. Proto je dobré v těchto případech poskytnout co nejvíce podrobných údajů ze kterých je možné připravit kalkulace nákladů co nejpřesněji.

Důležité body pro sestavení kalkulace

 1. Pořízení fotografií místa reklamy
  Ideální je fotografie pořízená kolmo k místu reklamy ze 2-3 vzdáleností. S informací o rozměrech např. okna nebo římsy na fotografii lze poté velmi snadno připravit vizualizaci reklamy.
 2. Poskytnuní loga nebo nápisu ve vektorovém formátu v poměru 1:1
  Klíčové pro celý proces výroby je mít k dispozici vektorovou podobu loga nebo nápisu. Pracujeme s klasickými formáty CDR, AI, EPS.
 3. Specifikace barev dle vzorníku RAL
  V případě přesného požadavku barvy je potřeba uvádět kódy dle vzorníku barev RAL. Pozor, ve škále plexi nelze vzhledem k omezené nabídce barev požadovat přesnou shodu s RAL.
 4. Zaměření místa umístění reklamy
  Díky poskytnuté informaci o mírách lze pohodlně připravit vizualizaci vzhledu reklamy na budově.
 5. Zjištění podkladového materiálu pod chystanou reklamou
  Podkladový materiál má významný vliv na volbu správného kotvení reklamy, je proto důležité předem znát všechny informace a vlastnosti fasády, zdi, např. síla polystyrenu, PUR panel, nestabilní historická fasáda, apod.
 6. Případné zjištění možností montáže
  V případě, že budete chtít od nás provést i samotnou motnáž reklamy, je důležité vědět zda lze k místu montáže přistavět montážní vůz Ford Transit či zda bude nutné použít lešení, případně montážní plošinu.

CNC technologie

disponujeme vlastním technickým zázemím, pokrývající celý proces výroby reklamy

Realizovali jsme

Firmy